Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012

Περι-διαβάΖουμε:Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και ο ρόλος του Ειδικού Παιδαγωγού

Γράφει η Ειρήνη Δρακοπούλου
Ειδική Παιδαγωγός M.Ed
Ειδικευμένη στη διάγνωση και αποκατάσταση Δυσλεξίας/ Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών
Τ.Επιστημονικός Συνεργάτης ΠΑ.Γ.Ν.Η (Ιατρείο Δυσλεξίας και Διαταραχών του Λόγου)
Συντονίστρια Σχολών Γονέων (Μέλος Πανελληνίου Συλλόγου Σχολών Γονέων).
 
 
Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες απασχολούν τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας ένα πολύ σημαντικό ποσοστό μαθητών, γονέων αλλά και εκπαιδευτικών.
Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες το 15-20% του μαθητικού πληθυσμού αντιμετωπίζει κάποια μαθησιακή δυσκολία σε έναν ή περισσότερους τομείς ή αντικείμενα μάθησης.
 


photo via minddisorders.com

 Πρόκειται για μια ομάδα εγγενών/αναπτυξιακών διαταραχών που δεν οφείλονται σε αισθητηριακές βλάβες
ή χαμηλή - οριακή νοημοσύνη και εκδηλώνονται
κυρίως ως έντονες δυσκολίες στην κατανόηση
και τη χρήση του γραπτού ή/και προφορικού λόγου.
Στην ομάδα αυτή των δυσκολιών περιλαμβάνονται 
 η δυσγραφία, η δυσαναγνωσία, η δυσαριθμησία,
η ειδική γλωσσική διαταραχή καθώς
και η γνωστή σε όλους μας δυσλεξία.
 
photo via dipity.com
Τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες,
αν και έχουν το δυναμικό, αδυνατούν να ανταποκριθούν
 στις απαιτήσεις του σχολείου καθώς δυσκολεύονται 
 να κατακτήσουν τις διαδικασίες της ανάγνωσης,
 της γραφής, της έκφρασης, της κατανόησης του γραπτού λόγου και τη μαθηματική ικανότητα.
 
photo via buzzle.com
Τόσο η δυσλεξία όσο και οι υπόλοιπες ειδικές μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να διαγνωστούν πολύ πριν από την ένταξη του παιδιού στο σχολείο και δεν θα πρέπει να θεωρείται ποτέ ότι είναι πολύ νωρίς για να γίνει κάτι.
Όσο πιο πρώιμη είναι η παρέμβαση τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει το παιδί να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του και να αναπτύξει τις ικανότητές του.
photo via buzzle.com
Ο ρόλος του Ειδικού Παιδαγωγού
 Ο Ειδικός Παιδαγωγός είναι το πρόσωπο ‘κλειδί’
στην αποκατάσταση της ειδικής μαθησιακής δυσκολίας,
αφού με τη συστηματική του παρέμβαση
αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα
στη διαγνωστική ομάδα
και την εκπαιδευτική πράξη.
 Λαμβάνοντας υπόψη του τις ιδιαίτερες
γλωσσικές ικανότητες και τη μοναδικότητα
του κάθε παιδιού και ύστερα από λεπτομερή
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών
του ο Ειδικός Παιδαγωγός καταρτίζει
ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης.
photo via halifaxpsychologist.com
Οι στόχοι που καλείται να επιτύχει μέσω του προγράμματος αυτού είναι να διδαχθεί το παιδί τεχνικές για την ανάπτυξη των μηχανισμών της ανάγνωσης και της κατανόησης αλλά και της μαθηματικής ικανότητας, μνημονικές τεχνικές
καθώς και τεχνικές για αποτελεσματικότερη μελέτη,
έτσι ώστε να ενεργοποιηθούν οι γνωστικές του δεξιότητες,
να ενισχυθεί η δημιουργικότητά του
και να τονωθεί η αυτοεκτίμησή του
για τις μαθησιακές του ικανότητες.
photo via aachear.org
Ο ρόλος όμως του Ειδικού Παιδαγωγού δεν εξαντλείται
μόνο στα πλαίσια της παιδαγωγικής παρέμβασης, αφού παράλληλα με τη διδακτική υποστήριξη των παιδιού με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες αναλαμβάνει και την συμβουλευτική στήριξη του ίδιου και της οικογενείας του αλλά και την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών
της γενικής τάξης.
photo via superbthink.blogspot.com
Είναι λοιπόν προφανές από τα παραπάνω,
πως ο Ειδικός Παιδαγωγός με την εξειδικευμένη του γνώση, την εμπειρία του αλλά και την αγάπη του για το έργο του και τα παιδιά είναι ο πλέον κατάλληλος για να τους μεταδώσει
τις απαιτούμενες για την ηλικία τους γνώσεις
 αλλά και να τα βοηθήσει να αναπτυχθούν πνευματικά
και κοινωνικά μέσα από τη διαδικασία της μάθησης.
 
Share this article :

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας

 

Παραμυθητής - Copyright  © 2012 All Rights Reserved | Design by OS Templates Converted and modified into Blogger Template by BTDesigner | Back to TOP